VAMAX - logo
sidlo mapa sidla

Kontakty:

Sídlo spoločnosti:
Jamnického 4, 841 05 Bratislava
Pracovisko:
Čajkovského 4, 811 04 Bratislava 1
Poštový kontakt:
P.O.BOX 206, 810 00 Bratislava 1

 

e-mail: vamax@vamax.sk
telefón: 02/52454051

IČO: 35770830
DIČ: 2020221951
IČDPH: SK2020221951
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Bratislava
č.ú.: 2621455859/1100

Konateľ spoločnosti:
Bc. Martina Vajdiaková

Kontaktné osoby:
Ing. Peter Vajdiak
tel.:0905 923 871
Email: vajdiak@vamax.sk

Alojz Dobiš - vedúci útvaru EPS a EZS
tel: 0903 755 780
Email: dobis@vamax.sk

Všetky práva vyhradené Vamax, s.r.o. Posledná aktualizácia 7. 5. 2020
Technická informácia. Návrh a riešenie SVOP