VAMAX - logo
Profil spoločnosti | Stanovenie ceny | Referencie | Kontakty

Predstavenie firmy – o nás:

VAMAX s.r.o. je inžinierska, projektová a dodávateľská spoločnosť, ktorá ponúka komplexné služby pri príprave, riadení a realizácii inžinierskych a dopravných stavieb.

VAMAX s.r.o. vznikla v roku 1999 so sídlom v Bratislave.

Spoločnosť VAMAX s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, vložka č.19478/B, oddiel Sro. Spoločnosť NIE JE v likvidácii, v konkurze alebo vo vyrovnaní.

Popis činnosti:

  • inžiniering
  • projektovanie
  • dopravné stavby (koľajová doprava)
  • vykonávanie dopravných stavieb
  • vykonávanie inžinierskych stavieb
  • Inštalovanie, oprava a výkon revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS)
  • revízia vyhradených elektrických zariadení
  • poskytovanie technických služieb na ochranu majetku
  • výkon činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho
Všetky práva vyhradené Vamax, s.r.o. Posledná aktualizácia 7. 5. 2020
Technická informácia. Návrh a riešenie SVOP