VAMAX - logo
EPC zabezpecenie

Referencie:

Inštalovanie, oprava a výkon revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS)

(prierezové akcie)
EPC zabezpecenieNázov:Revízia EPS v obvode OZT Bratislava, Leopoldov, Nové Zámky
Rok:2000 – 2008
Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
Servis a oprava EPS Slovenská poisťovňa, Karloveská ul., BratislavaNázov:Servis a oprava EPS Allianz - SP, a.s., Karloveská ul., Bratislava
Rok:2000 – 2018
Investor:Allianz - SP, a.s., Bratislava
 
Kultúrne zariadenie Petržalka, servis a oprava EPSNázov:Kultúrne zariadenie Petržalka, servis a oprava EPS
Rok:2000 – 2018
Investor:KZ Petržalka
 
 Názov:EPS Šaľa
 Rok:2000 – 2006
 Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
 Názov:EPS Martin – Trnovo, montáž
 Rok:2001
 Investor:SAMaV Banská Bystrica
 
 Názov:Odborné prehliadky EPS ŠDaJ Mladosť Bratislava
 Rok:2001
 Investor:STU Bratislava, ŠDaJ Mladosť
 
 Názov:Montáž EPS, EZS žst.Rusovce
 Rok:2002
 Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
 Názov:Montáž EPS, EZS žst.Zohor
 Rok:2002
 Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
EPS, EZS prevádzková základňa pre údržbu modernizovanej trate v TrnaveNázov:EPS, EZS prevádzková základňa pre údržbu modernizovanej trate v Trnave
Rok:2002
Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
 Názov:Železničná preprava s.r.o. Trnava, revízie EPS
 Rok:2005, 2006, 2008
 Investor:Železničná preprava s.r.o. Trnava
 
ustrednaNázov:Výmena EPS v objektoch ŽSR OR Trnava, žst.Alekšince, žst.Hlohovec, žst.Sereď, žst.Ružomberok, žst.Bratislava – Lamač, žst.Bratislava – DNV, žst.Bratislava – UNS, žst.Paludza
Výmena EPS v objektoch ŽSR OR Košice žst.Košice, žst.Jabloňov n/T, žst.Hrhov, žst.Čečejovce, žst.Veľká Ida, žst.Rimavská Seč, žst.Turňa n/B, žst.Slavec-Jaskyňa, žst.Gemerská Hôrka, žst.Malá Lodina, žst.Urbánka, žst,Štrba
Rok:2006 – 2008
Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
 Názov:žst.Brestovany, aktivácia systému EPS a EZS
 Rok:2007
 Investor:ADTS s.r.o., Žilina
 
 Názov:ŽSR- OR Trnava, prístavba EPS
 Rok:2007
 Investor:ADTS s.r.o., Žilina
 
 Názov:Rekonštrukcia informačného systému v budove ŽSR GR Bratislava
 Rok:2008
 Investor:ŽSR GR Bratislava
 
 Názov:Pravidelné prehliadky zariadení EPS, opravy požiarnych zariadení EPS, opravy požiarnych ústrední, signalizačných panelov a ostatných zariadení EPS
 Rok:2009 – 2018
 Investor:ŽSR GR Bratislava
 
 Názov:Bytový dom Tulipán Trnava - EPS
 Rok:2009
 Objednávateľ:Ing.Gašparík, stavebná činnosť Trnava
 
 Názov:Rekonštrukcia 1.NP pobočky Železničné telekomunikácie, Trnavská 25 BA EPS + EZS
 Rok:2009
 Objednávateľ:REDING a.s., Bratislava

späť na začiatok ^

Všetky práva vyhradené Vamax, s.r.o. Posledná aktualizácia 22. 5. 2018
Technická informácia. Návrh a riešenie SVOP