VAMAX - logo
ilustracne foto

Projektovanie

(prierezové akcie)
Zavlečkovanie areálu SWEDWOOD Slovakia a.s. MalackyNázov:Zavlečkovanie areálu SWEDWOOD Slovakia a.s. Malacky
Rok:2000
Investor:SWEDWOOD Slovakia a.s. Malacky
Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu vlečkového koľajiska podľa požiadavky technologickej obsluhy nového závodu firmy SWEDWOOD Slovakia a.s. Malacky
 
R1 Žarnovica – Šášovské PodhradieNázov:R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie
Rok:2003
Investor:Slovenská správa ciest Banská Bystrica
Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu železničných prejazdov v uvedenom úseku
 
Diaľnica D1 Považská Bystrica - VrtižerNázov:Diaľnica D1 Považská Bystrica - Vrtižer
Rok:2004
Investor:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu železničných prejazdov uvedenej stavby
 
ArcelorNázov:Výrobný areál fy ARCELOR Slovakia SSC Senica
Rok:2004
Investor:IPEC a.s. Bratislava
Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu vlečkovej koľaje do novovybudovaného výrobného areálu firmy ARCELOR Slovakia SSC Senica
 
krizovanyNázov:ŽSR, komplexná rekonštrukcia železničného priecestia Križovany nad Dudváhom
Rok:2005
Investor:ŽSR, GR Bratislava
Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu komplexnej rekonštrukcie železničného priecestia ( 4 koľaje) v obci Križovany nad Dudváhom
 
 Názov:R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica, preložka trate ŽSR – železničný spodok, železničný zvršok, DOPLNOK 05/2005 km 0,000 – 5,485
 Rok:2005
 Investor:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Charakteristika:dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu preložky jednokoľajnej železničnej trate
 
 Názov:Poprad – rekonštrukcia miestnej komunikácie, Nová ulica
 Rok:2006
 Objednávateľ:Czechstudio, s.r.o. Brno
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie priecestia TEŽ
 
brzdaNázov:Železničná vlečka ŽOS Trnava, a.s.
Rok:2006
Investor:ŽOS, a.s. Trnava
Charakteristika:vypracovanie štúdie zabezpečenia vlečkového koľajiska ŽOS proti nežiaducemu újdeniu koľajových vozidiel (výkoľajky, koľajové brzdy)
 
 Názov:ŽSR, KP úrovňového priecestia v km 6,842 železničnej trate Sereď- Trnava
 Rok:2006
 Objednávateľ:BRS, a.s. Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcie železničného priecestia cez tri koľaje vrátane úpravy miestnej komunikácie
 
 Názov:ŽSR, Žilina Teplička, zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2.etapa
 Rok:2006
 Objednávateľ:PRODEX, spol. s r.o. Bratislava
 Charakteristika:Projekt riadenia kvality projektovej dokumentácie
 
 Názov:Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, 1.úsek Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)
 Rok:2006, 2008
 Objednávateľ:PRODEX, spol. s r.o. Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie železničného priecestia cez tri koľaje.
 
 Názov:R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I.etapa
 Rok:2006, 2007
 Investor:NDS, a.s. Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie železničných priecestí v žkm 43,805; 44,180; 49,318; 50,051 železničnej trate Kozárovce – Hronská Dúbrava
 
 Názov:Severný obchvat Lozorna SO 401.1. železničný spodok, zvršok priecestia
 Rok:2007
 Objednávateľ:PRODEX spol. s r.o. Bratislava
 Charakteristika:geodetické zameranie a vypracovanie projektovej dokumentácie nového železničného priecestia vrátane časti cestnej komunikácie
 
 Názov:Modernizácia železničnej trate Žilina Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy
 Rok:2007
 Objednávateľ:PRODEX spol. s r.o. Bratislava
 Charakteristika:projekt riadenia kvality projektovej dokumentácie
 
cislo5Názov:ŽSR, žst.Bratislava –východ, rekonštrukcia stavadla č.5 km 0,024 rekonštrukcia železničného priecestia km 2,713 rekonštrukcia železničného priecestia
Rok:2007
Objednávateľ:IKORES Slovakia, spol. s r.o. Bratislava
Charakteristika:vypracovanie štúdie zabezpečenia vlečkového koľajiska ŽOS proti nežiaducemu újdeniu koľajových vozidiel (výkoľajky, koľajové brzdy)
 
 Názov:KR priecestia žst.Vajnory km 64,889 koľaj č.1, 2, 12, 14 železničný spodok, zvršok
 Rok:2007
 Objednávateľ:IKORES Slovakia, spol. s r.o. Bratislava
 
 Názov:Cyklochodník na trase Žiar – Smrečany – Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec SO 93-02 rekonštrukcia priecestia na žel.vlečke v žkm 4,538
 Rok:2007
 Objednávateľ:Dopravoprojekt, a.s. Divízia Zvolen
 
 Názov:Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová SO 216-00 most na D1 nad ŽSR, dočasné železničné priecestie
 Rok:2007
 Objednávateľ:Dopravoprojekt, a.s. Divízia Zvolen
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie dočasných železničných priecestí potrebných pre realizáciu mostného objektu diaľnice D1
 
 Názov:žst.Prešov- peronizácia, prechody pre chodcov koľaj č.3, 1, 8a, 9a
 Rok:2007
 Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
 Názov:Rekonštrukcia železničného priecestia žst.Lenártovce km 51,887 železničnej trate Lenártovce – Fiľakovo
 Rok:2007
 Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
situaciaNázov:Rozšírenie výroby PES TV HMLS typ SO 216-2400 Nová vlečka
Rok:2008
Objednávateľ:Centroprojekt, a.s. Zlín
Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie novej vlečkovej koľaje pre výstavbu nového závodu Slovkord, a.s. Senica vrátane úrovňových priecestí, stáčanie pohonných hmôt a pod.
 
situaciaNázov:WestPoint D2 Distribution park
Rok:2007
Objednávateľ:Pinnacle Slovakia, s.r.o. Bratislava
Charakteristika:vypracovanie štúdie novonavrhnutej železničnej vlečky napojenej do traťovej koľaje Zohor – Plavecký Mikuláš pre potreby distribučného parku WestPoint D2
 
 Názov:Štúdia zavlečkovania priemyselnej zóny, Kaplinské pole- Senica
 Rok:2008
 Objednávateľ:Mesto Senica
 
situaciaNázov:ŽSR, Sliač, priechod pre peších s priecestným zabezpečovacím zariadením
Rok:2008, 2009
Investor: ŽSR, GR Bratislava
Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu úrovňového priechodu pre peších so zabezpečovacím zariadením v žst.Sliač
 
 Názov:R3 Horná Štubňa – obchvat, dočasné železničné priecestie km 275,510
 Rok:2009
 Objednávateľ: DIS, a.s., Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu nového dočasného železničného priecestia na jednokoľajnej železničnej trate v úseku Horná Štubňa – odbočka Dolná Štubňa
 
 Názov:Zadláždenie koľají v areáli železničnej vlečky ARCELOR MITTAL Senica
 Rok:2010
 Investor: ARCELOR MITTAL SSC Slovakia, s.r.o. Senica
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu a vydanie súhlasu ÚpRŽD zadláždenia vlečkových koľají pre ich spojazdnenie ťažkými cestnými vozidlami
 
  Názov: Rýchlostná cesta R1 Beladice – Tekovské Nemce úprava priecestia v km 10,565
  Rok: 2010
  Investor: Granvia Construction s.r.o., Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie vydania súhlasu špeciálnym stavebným úradom ÚpRŽD Bratislava

späť na začiatok ^

Všetky práva vyhradené Vamax, s.r.o. Posledná aktualizácia 22.5.2018
Technická informácia. Návrh a riešenie SVOP