VAMAX - logo
ilustracne foto

Vykonávanie stavieb

(prierezové akcie)
 
Likvid�cia stavebn�ho materi�lu po SA - Vlkanov�Názov:Likvidácia stavebného materiálu po SA - Vlkanová
Rok:2000
Investor:INGEO a.s. Žilina
 
II/578 � Tajov, prelo�ka dia�kov�ch k�blovNázov:II/578 – Tajov, preložka diaľkových káblov
Rok:2000
Investor:Slovenská správa ciest Banská Bystrica
 
 
I/59 Donovaly – stavebnotechnické opatrenia, preložka MK+DKNázov:I/59 Donovaly – stavebnotechnické opatrenia, preložka MK+DK
Rok:2000
Investor:Slovenská správa ciest Banská Bystrica
 
ŽVPS 2.etapa, odvetvenie Karlove Vary - ChebNázov:ŽVPS 2.etapa, odvetvenie Karlove Vary - Cheb
Rok:2001
Investor:AŽD a.s. Praha
 
ŽSR, plynová prípojka STL TrnavaNázov:ŽSR, plynová prípojka STL Trnava
Rok:2001
Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
   
I/65 Hronský Beňadik – Nová Baňa, železničné priecestie v km 19,313Názov:I/65 Hronský Beňadik – Nová Baňa, železničné priecestie v km 19,313
Rok:2002
Investor:Slovenská správa ciest Banská Bystrica
   
   
I/65 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, železničné priecestie v km 28,574 a 31,073Názov:I/65 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, železničné priecestie v km 28,574 a 31,073
Rok:2002
Investor:Slovenská správa ciest Banská Bystrica
 
PS 104 Boleráz, rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadeniaNázov:PS 104 Boleráz, rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia
Rok:2002
Investor:ŽSR, GR Bratislava
   
Nátery zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia ŽSRNázov:Nátery zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia ŽSR
Rok:2003
Investor:ŽSR, GR Bratislava
   
I/65 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, stráženie železničného priecestia v km 31,073Názov:I/65 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, stráženie železničného priecestia v km 31,073
Rok:2003
Investor:Slovenská správa ciest Banská Bystrica
   
Priemyselný park pre Volkswagen – železničná vlečka, úprava medzištátneho plynovodu a tranzitných plynovodovNázov:Priemyselný park pre Volkswagen – železničná vlečka, úprava medzištátneho plynovodu a tranzitných plynovodov
Rok:2003
Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
R1 Nová Baňa – obchvat, zrušenie priecestiaNázov:R1 Nová Baňa – obchvat, zrušenie priecestia
Rok:2004
Investor:Slovenská správa ciest Banská Bystrica
   
Výstavba rodinného domuNázov:Výstavba rodinného domu p.Grman - Kostolište
Rok:2004
Investor:p.Grman Bratislava
   
Nátery zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia ŽSRNázov:Nátery zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia ŽSR
Rok:2004, 2006, 2009
Investor:ŽSR, GR Bratislava
 
M- EXPRES SPED Trnava, stavebné práceNázov:M- EXPRES SPED Trnava, stavebné práce
Rok:2005
Investor:M- EXPRES SPED Trnava
 
Samoobslužné predajné automatyNázov:Samoobslužné predajné automaty na predaj cestovných lístkov
Rok:2005, 2006, 2009
Investor:Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Bratislava
 
 Názov:Bytová jednotka 37, ul.T.Vansovej, Trnava, stavebné práce
 Rok:2005
 Investor:L.M.FINAC Trnava
 
Názov:I/50 (R2) Tornaľa – preložka rekonštrukcia železničného priecestia Gemerská Panica
Rok:2006
Investor:NDS, a.s. Bratislava
 
 Názov:Odstránenie závad na železničnej vlečke Nová Baňa
 Rok:2007
 Investor:KNAUFINSULATION, s.r.o., Nová Baňa
 
Samoobslužné predajné automaty Názov: R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, 1.etapa realizácia železničných priecestí km 49,318 a 50,051
Rok: 2008
Objednávateľ: Stavby silnic a železníc, a.s. Praha
 
  Názov: Rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 5,297 železničnej trate Levice –Úľany n/Žitavou
  Rok: 2009
  Investor: ANTECO s.r.o., Kalná nad Hronom
 
  Názov: Rýchlostná cesta R1 Beladice – Tekovské Nemce úprava priecestia v km 10,565
  Rok: 2010
  Investor: Granvia Construction s.r.o., Bratislava

späť na začiatok ^

Všetky práva vyhradené Vamax, s.r.o. Posledná aktualizácia 22.5.2018
Technická informácia. Návrh a riešenie SVOP